Ev Tozu Akarı

Ev içi allerjenlerinden en önemlisi “Ev Tozu Akarlarıdır”. Sıcak ve nemli ortamlarda kolaylıkla çoğalabilen mikroskopik canlılardır. Akarların vücut proteinleri ve dışkıları allerjenik özelliktedir. Akarlar insanları ısırmaz, hastalık bulaştırma ve taşınmasına neden olmaz ve genellikle insanların üzerinde barınmazlar ancak akarlara karşı allerjisi olan kişilerde sorun oluştururlar.

Akarlar insan deri döküntüleri ile beslenirler ve nemli / ılık ortamlarda kolaylıkla çoğalırlar.

Bunun sonucu olarak, özellikle günde en az 8 saatimizi geçirdiğimiz yatak, yastık , yorgan ve benzeri gibi üzerinde toz tutan ev eşyalarında yüksek oranda bulunmaktadır.Bu allerjenlerin solunum yolu ile vücuda girmesi, allerjik kişilerde şikayetlerin başlamasına neden olmaktadır. Klasik ev temizlik yöntemleri bu canlıları ve allerjenlerini evlerden tam olarak uzaklaştıramaz. Kısaca herkesin evinde doğal olarak bulunan canlılardır.

  • Ev tozu akarlan 0.1- 0.6 mm arasında cok küçük canlılardır. En ideal gelişme şartlan 25°C ve %75 nem oranıdır.
  • Beslenmeleri için gerekli olan deri doküntüsünü hemen hemen hiç sindirmeden sistemlerinden atarlar.Yetişkin bir akar günde yirmi kere dışkılar. 10-40 µg çapında olan bu feçes parçaları havaya karışarak önemli allerjen kaynağı haline gelirler
  • Semptom ve duyarlılık geliştirme eşiği 1 gr tozda 2-10 ng